TM Superflyt 15kg

TM Superflyt är en självutjämnande, självuttorkande, cementbaserad avjämningsmassa med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande som kan appliceras med pump eller läggas ut för hand. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Superflyt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Superflyt är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.
Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvarubedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.
Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

  • Självuttorkande
  • Pumpbar
  • Extremt goda flytegenskaper
  • Färdig för mattläggning
  • Snabbt beläggningsbar
  • Skikttjocklek 1-10 mm
  • Lättare industribelastning "Öppet golv" i torra miljöer
371,00 kr