TM Kombispackel 15kg

TM Kombi Flex

TM Kombi Flex är ett mycket lättarbetat och smidigt snabbhårdnande fin- och byggspackel med pastakonsistens där tidig hårdnande samt beläggning med ytskikt eftersträvas. Produktens konsistens kan anpassas till ändamålet med varierande vatteninblandning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Kombi Flex är CE-märkt.

MILJÖBEDÖMNINGAR
BASTA: TM Kombiflex är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.
Byggvarubedömningen : Produkten är bedömd i Byggvarubedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.
Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

  • Självuttorkande
  • Handspackel fin/grov
  • Primerfri på betong
  • Snabbt beläggningsbar
  • Skikttjocklek 1-50 mm
  • Planspackling
  • Fallspackling

Dokument

371,00 kr