Spackelnät

Spackelnät för armering av flytspackling 1m2 per nät

136,00 kr