Kiilto Floorfix 20kg

Dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Användningsområde
Flexibel fästmassa för montering av storformatsplattor på betong, klinkergolv samt gips- och fibercementskivor. När plattsättning sker på skivunderlag ska du se till att underlaget är tillräckligt stabilt. Kiilto Floorfix DF säkerställer en bra vidhäftning mellan plattor och underlag. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Kan användas i kombination med Kiilto Tätskikt. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena, fasta och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag. Skivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på klinker (endast inomhus) ska du se till att plattorna är ordentligt fixerade till dess underlag. Ta bort vax, fett och smuts från ytan med Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Efter torkning ska ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång
ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

359,00 kr