Delphin Spa Klor Tabs 20G

Spa Klor Tabs är långsamlösliga tabletter av stabiliserad klor som passar utmärkt utmärkt för spabadet. Tabletterna ska användas i en flottör så att utsöndringen av tabletterna regleras noggrant. Om tabletterna skulle utsöndras för fort kan det leda till onödigt höga klorvärden i spabadsvattnet.

Dosering:
För långtidsdesinfektion: Tillsätt 1-5 klortabletter i en doseringsflottör. Justera öppningen på flottören så att det kommer in tillräckligt med vatten för att frigöra tillräckligt med klor. Håll sedan koll de närmaste dygnen så att flottören släpper ut tillräckligt mycket klor.

Tips!
Fyll på doseringsflottören med nya klortabletter vid behov.
Ta alltid ur flottören ur spabadsvattnet vid bad.
Gör även en chockbehandling av spabadsvattnet med Spa Klor eller Spa Shock regelbundet, minst varannan vecka.

230,00 kr